ଏସି ଗୁହାଳ, ବିଲୁଆ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ଅଳସୁଆ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ

ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗାଈଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ଏଥତ୍ରେ କିଛି ନୂତନତା ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋ ଚାଲାଣ ବଢ଼ୁଛି। ସେଥତ୍ରେ ବି ନୂଆ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋ ପାଳନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଦଳରେ ସରକାର ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଓମ୍ଫେଡ୍ର ଦୁଗ୍ଧକିଣା ପରିମାଣ କମାଯିବା ଏବଂ ନିକଟରେ ଗୋ-ପାଳନକାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଥତ୍ରେ ବି କିଛି ରୋଚକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଖରାର ଉତ୍ତାପ, ଖଣିର ଧୂଳିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗୁହାଳ ତିଆରିରେ ଆପତ୍ତି ରହିଛି; ଆଶ୍ଚର୍ଯୟ ବି ରହିଛି ଆଉ ଏହାକୁ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ବି କରାଯାଇ ପାରିବ।  ଆର ସପ୍ତାହର ରେଟିଂ ରେକର୍ଡରେ କାଳେ ଏକ ଦୁଇ ପଏ[ ବଢ଼ଯିବ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖତ୍ ଏ ଇସୁୟକୁ ଧରିବାଟା ଉଚିତ। ଏଥତ୍ରେବି ଆପତ୍ତି ଜଣାଇବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ… ନାହିଁ… ଆଉ ନାହିଁ।